ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΣ

Τι είναι η Αμμοβολή

Αμμοβολή (Sandblasting) είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πράξη της προώθησης πολύ μικρών κόκκων άμμου με υψηλή ταχύτητα για να καθαρίσουμε ή να χαράξουμε μια επιφάνεια και να αφαιρέσουμε σκουριά. Λόγω των κινδύνων εισπνοής σκόνης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χωρίς ειδικό εξοπλισμό και απαραίτητη τεχνογνωσία, η αμμοβολή ελέγχεται προσεκτικά χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική παροχή αέρα, προστατευτικά ενδύματα και σωστό αερισμό.

 

 

Τι είναι η Υδροαμμοβολή

Mε την μέθοδο της υδροαμμοβολής καθαρίζονται συνήθως βιομηχανικοί χώροι, τα ύφαλα των πλοίων, απομακρύνονται σαθρά τμήματα επιχρισμάτων και επιφανειακές εναποθέσεις ρύπων. Η όλη διαδικασία γίνεται με χρήση συμπιεστών με μεταλλικά ράμφη, που φέρουν στην κεφαλή ακροφύσια διαφόρων διαστάσεων.  H υδροαμμοβολή είναι μια βελτιωμένη μέθοδος καθαρισμού που εφαρμόζει χαμηλότερες τιμές πίεσης αλλά είναι πολύ αποτελεσματική.

Τι είναι η Υδροβολή

Το σύστημα υδροβολής χρησιμοποιεί μια δέσμη νερού με πίεση με σκοπό την απομάκρυνση ρύπων, επικαλύψεων και δύσκολων λεκέδων από μια επιφάνεια. Είναι γρήγορο, αποτελεσματικό, ασφαλές, οικολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον.Ο καθαρισμός με υδροβολή διαφέρει από τις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού στο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολύ σκληρές επιστρώσεις και να τις αφαιρέσει χωρίς να χαραχτεί ή διαβρωθεί η υποκείμενη επιφάνεια.